MET GALA 2018

9. may 2018 at 14:58 | Di |  Fashion
Na­jo­ča­ká­va­nejší ples roka sa tra­dične usku­toč­nil v Met­ro­po­lit­nom mú­zeu ume­nia v New Yorku. Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt met gala 2018


70. roč­ník bol te­ma­ticky za­me­raný na Ne­beské Telá: Móda a Ka­to­lícka Ima­gi­ná­cia. Kaž­do­ročne sa ko­na­júca cha­ri­ta­tívna uda­losť Met Gala znovu spo­jila sve­to­známe osob­nosti pod jed­nou stre­chou vo veľmi zau­jí­ma­vých out­fi­toch. Hos­ti­teľ­kou ak­cie bola Anna Win­tour, šéf­re­dak­torka ča­so­pisu Vo­gue.
Kto najviac pútal pozornosť si ani netrúfam odhadnúť.Súvisiaci obrázokSúvisiaci obrázok
Súvisiaci obrázok

Súvisiaci obrázok
Súvisiaci obrázok
Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt met gala 2018Súvisiaci obrázok

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt met gala 2018
Súvisiaci obrázok
Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt met gala 2018

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt met gala 2018
Súvisiaci obrázok
Súvisiaci obrázok
Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt met gala 2018
Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt met gala 2018


Súvisiaci obrázokVýsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt man on met gala 2018


Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt pharrell williams met gala 2018
Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt met gala 2018Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt met gala 2018 lana del rey
Súvisiaci obrázok
Súvisiaci obrázok


Ktorá róba ťa najviac dostala ? Mňa rozhodne táto, bola to najkrajšia ženská róba (pre mňa) : Súvisiaci obrázok
 

Be the first one to judge this article.

New comment

Log in
  Don't you have your own web yet? Create it for free on Blog.cz.
 

Actual articles

Reklama